Finn Fox

Mange barn har tilgang til digitale verkty, og det florerar av applikasjonar retta mot barn. For småbarnsforeldre er det imidlertid viktig at desse ikkje berre er gøy, men òg er lærerik og pedagogisk. Difor står pedagogar bak historia.

Bakgrunnen for applikasjonane om Finn Fox er å samle desse aspekta. I dei interaktive lydbøkene er det skapt fengjande figurar som dei minste borna kan identifisere seg med i tilnærminga til problem og utfordringar i dagleglivet.

Eg står for utvikling og distribusjon av desse applikasjonane. På dette tidspunktet er fem appar på to språk lagt ut på Google Play. Vi held no på med godkjenningsprosessar i App Store til iPhone og iPad.

Likar du det du ser?

Sjå kva eg kan tilby